Zajvédelmi tervfejezet készítés

Akusztikai vagy zajvédelmi tervfejezet készítése

Környezetvédelmi tervfejezetek készítése, hatástanulmányok és engedélyezési tervdokumentációk zaj- és rezgésvédelmi, illetve levegőtisztaság-védelmi tervfejezeteinek kidolgozása, szabályzatok készítése.

Kiemelt szakterületként foglalkozunk hatástanulmányok és engedélyezési tervdokumentációk akusztikai (zaj- és rezgésvédelmi), illetve levegőtisztaság-védelmi tervfejezetének elkészítésével. A feladat keretén belül foglalkozunk a várható környezetterhelési tényezők és hatások meghatározásával, illetve a tervezett beruházások várható zajhatásának meghatározásával és az esetlegesen szükséges zajcsökkentés mértékének meghatározásával (opcionálisan költséghatékonysági számításokkal együtt).

Az engedélyezési tervek akusztikai, munkavédelmi és környezetvédelmi tervfejezetének elkészítésén túl vállaljuk a beruházások előzetes és részletes hatástanulmányainak elkészítését, illetve a tervezett beruházások várható környezeti terhelésének meghatározását, környezeti zajtérkép és terjedési modell készítését.

Zaj- és rezgésvédelmi tervfejezet készítése

Feladatunk a kivitelezési tevékenység, valamint a későbbi üzemelésből származó várható környezeti zajterhelés meghatározása, továbbá olyan műszaki megoldások akusztikai méretezése, amelyekkel a tervezett létesítmény teljesíteni fogja a vonatkozó zajvédelmi követelményeket. Ezeket az építési engedélyezési tervdokumentáció részét képező zajvédelmi munkarészben dokumentáljuk, amelyre vonatkozóan hatósági garanciát vállalunk.

A zajvédelmi tervfejezetet a környezetvédelmi hatóság végzésében leírtaknak megfelelően, illetve a vonatkozó jogszabályi előírások alapján készítjük el, az alább felsorolt részfeladatok szerint:

 • forrásadatok összegyűjtése és feldolgozása
 • háromdimenziós szoftveres hangterjedési modell építése (IMMI Premium)
 • akusztikai számítások végzése a hazai szabványok és jogszabályok szerint
 • zajcsökkentési megoldások akusztikai méretezése
 • környezeti zajtérkép készítése a várható állapotra vonatkozóan
 • zajvédelmi szempontú hatásterület meghatározása
 • zajvédelmi tervfejezet dokumentáció elkészítése
Alapállapot vizsgálata

A megvalósítás során, illetve a használatba vételkor akkreditált környezeti zajterhelés vizsgálatokat végzünk, amelyekkel a tervezett zajvédelmi megfelelőség igazolható, valamint az üzemeléshez szükséges hatósági engedély megkérhető.

Környezeti zajtérkép készítése
 • általános műszaki-tervezési feladatokhoz szükséges zajtérkép készítésére
 • területfejlesztési és rendezési tervek vizsgálati részéhez
 • zajtól kiemelten védett, csendes területek kijelölése céljából
 • 49/2002 EK irányelv szerinti stratégiai zajtérkép készítésére
 • környezetvédelmi intézkedési és stratégiai tervek kidolgozása céljából
 • létesítmények akusztikai méretezésére előzetes akusztikai tervfejezetek készítéséhez
 • egyedi zajforrások környezeti, vagy belső téri terjedési modellezéséhez
 • üzemi és közlekedési zajforrások zajvédelmi hatásterületének meghatározásához
 • környezeti hatásvizsgálatok és közlekedésfejlesztési koncepciók tervfejezetéhez
 • műszaki zajcsökkentési megoldások várható hatásának akusztikai elemzéséhe
Munkahelyi zajtérkép készítése
 • üzemen belüli terjedési viszonyok és zajos üzemrészek feltárásához
 • a várható kockázatok becslésére
 • nem létező vagy összetett helyzetek modellezésére és elemzésére
 • munkahelyi kockázatok kezelésére
 • intézkedési terv és hosszú távú zajvédelmi stratégia készítéséhez
 • munkahelyi zajcsökkentés tervezése (modellezése/méretezése) céljából
Garancia

Szavatoljuk, hogy az általunk készített dokumentációk megfelelnek minden jogszabályi, szabványos és hatósági előírásnak, követelménynek, továbbá minden joghatással bíró ügyben alkalmazhatók. Szavatoljuk, hogy tevékenységünket a vonatkozó rendeletek és szabványok szerint végezzük. Tevékenységünkre vonatkozóan a jogszabályi megfelelőséget, minőséget és a szakmai garanciát biztosítja, hogy munkatársaink a Magyar Mérnöki Kamara, valamint az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által bejegyzett és nyilvántartott szakértők, továbbá a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-1-1107/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratóriumunk az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerben működik.

Partnereink:

ABB
BorsodChem
Bosch
Coca-Cola
IBM
MOL
Procter and Gamble
Samsung
Xellia