Egeszséges környezetben és biztonságban élni...

Környezetvédelmi szolgáltatás

Környezetvédelmi szolgáltatás

Cégünk a teljes körű környezetvédelmi szolgáltatás keretében - a megrendelő tevékenységi körének kiemelt figyelembe vételével - vállalja az 1995. évi LIII. törvény és a végrehajtási rendeletekben foglalt feladatok szolgáltatás jellegű ellátását.

Kiemelten az alábbi feladatok elvégzését:

  • a környezetvédelmi szabályzatok és eljárási utasítások elkészítése és a szabályzatok meglétének ellenőrzése, folyamatos karbantartása
  • a rendeletekben előírt bejelentések és bevallások elkészítése
  • a vonatkozó rendeletek hatálya alá eső hulladékok kezelésével kapcsolatos intézkedések megtétele, hulladékgazdálkodási szabályzat elkészítése és a szabályzatok folyamatos karbantartása, szükség szerinti módosítása
  • a levegő-, víz-, és szennyvíz-tisztaságvédelmi jogszabályokban foglaltak betartásának ellenőrzése és a szükséges szabályzatok elkészítése
  • a környezetvédelem elméleti és gyakorlati oktatási tananyagának összeállítása, oktatások megtartása és nyilvántartása
  • hatósági ellenőrzés esetén személyes közreműködés
  • munkaterületek ellenőrzése, észrevételek jelzése, tájékoztatás az aktuális változásokról és hiányosságokról

Teljes körű környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatásunk magába foglalja ezen feladatok szolgáltatás jellegű ellátását, többek között a szükséges szabályzatok elkészítését és karbantartását, a rendszeres és soron kívüli oktatások szervezését és megtartását, gépek és berendezések környezetvédelmi és munkavédelmi szempontú felülvizsgálatát és a létesítmények teljes körű veszélyelemzését, kockázatértékelését.

A környezetvédelmi kérdésekben folyamatos kapcsolatot tartunk a szakhatóságokkal, ellenőrizzük a szükséges környezetvédelmi vizsgálati dokumentációk és engedélyek meglétét, továbbá vállaljuk környezetvédelmi hatástanulmányok, pályázatok és szabályzatok elkészítését. Foglalkozunk az Önkormányzatokat, a lakosságot és az intézményeket közvetlenül érintő környezetvédelmi feladatok megoldásával, intézkedési tervek és stratégiai tervek készítésével is.

A környezetvédelmi szolgáltatási szaktevékenységet felsőfokú környezetvédelmi szakmérnök, illetve minden érintett területen szakértői engedéllyel rendelkező munkatársaink végzik. A környezetvédelmi szolgáltatás keretében felmerülő műszeres vizsgálatokat - többek között a környezeti zajterhelés vizsgálatát és hatásterület meghatározását és a környezeti levegőszennyezettség vizsgálatokat - az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerinti vizsgáló laboratóriumi akkreditáció rendszerében végezzük.